Kurumsal

Temel İlkelerimiz

Bugüne kadar başarı ile yücelttiğimiz güvenilir markamızı ve sağlam iş ilişkilerimizi gelecek nesillere taşımak için ortaklarımızın, ailelerimizin ve tüm çalışanlarımızın bizi bugünlere getiren temel ilkelerimize bağlı kalmalarını bekliyoruz. Belirlediğimiz bu ilkeler, kararlarımızı verirken her türlü kazançtan önceliktir.

GÜVEN:

Oluşturduğumuz aile ortamının sürdürülebilir olması için tüm paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkiyi dürüstlükten, hakkaniyetten ve değerlerimizden asla vazgeçmeden devam ettiriyoruz.

Karşılıklı güveni ve fazileti her şeyin üzerinde tutuyoruz.

HESAP VEREBİLİRLİK:

Faaliyetlerimizle ilgili kararları verirken, ilgili paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın ve yapılan faaliyetlerden dolayı şirket yararına eleştirilerin ve taleplerin dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz.

Seçimlerimizde, şirket perspektifinden profesyonel ve akılcı yaklaşımla en iyi olanın peşindeyiz.

KALİTE ODAKLI OLMAK:

Kaliteli odaklılık bizim için bir yaşam tarzıdır. İlişkilerimizde, faaliyetlerimizde, süreçlerimizde, çalışma şartlarımızda kaliteyi standartlaştırarak müşterilerimizin beklentisini en üst düzeyde karşılamayı amaçlıyoruz.

Kaliteden yapılacak zaafiyetin en büyük israf olduğuna inanıyoruz.

YENİLİKÇİ OLMAK:

Sürekli değişen rekabet ortamı ve gelişen pazar ihtiyaçlarının önüne geçmek için yeniliğin öncüsü olmayı önemsiyoruz. Yenilikçilik anlayışımız üç temel prensibe dayanıyor:

Sürekli öğrenmek için meraklı olmak, öğrendiğimizi hayata geçirirken çevik olmak ve ulaştığımız seviyeyi korumak için sistem düşüncesinde olmak.